Her viser vi hvordan en kiste kan bli.

Gjort av skikkelig furu med kistelokk som hviler på sidene slik at den har solid

forankring mot underlaget.

Tilbake


steinv@vissebraaten.no